Katalóg výrobkov

Vyhľadávanie

O firme

História našej Firmy siaha do roku 1990 ako montážna firma zaoberajúca sa inštaláciou vody, kanalizácie a kúrenia v bytových a priemyselných stavbách.
Od roku 1990 až do dnes naši pracovníci absolvovali množstvo školení a stáží v zahraničí v oblasti problematiky montáže a projektovania rozvodov vody a kúrenia.
V roku 1997 sa firma presťahovala do Liptovského Mikuláša kde pôsobí dodnes.

Okrem inštalácií sa firma MEDVE od roku 2000 začala zaoberať dovozom a obchodnotechnickým zastupovaním renomovaných výrobcov kúrenárskeho a vodoinštalačného materiálu.
Firma MEDVE zastupuje na Slovensku zahraničné firmy ako sú Wemefa, Rossweiner, Multitubo, Simplex, Brűen, STH, Clever, VERCO.
V roku 2003 bola firma MEDVE pretransformovaná na spoločnosť s ručením obmedzením /s. r. o./
Firma sa po transformácii začala zaoberať aj projekciou a rozšírila svoju obchodnú činnosť.
Cieľom našej firmy, je poskytnúť zákazníkovi kompletný servis v oblastiach vody, kanalizácie, kúrenia a plynu.

Prioritou našej firmy sú:
  • Realizácia stavieb od projekcie po montáž
  • Poradenská činnosť v oblasti vykurovania
  • Sme jediná firma v regióne ktorá si sama projektuje stavby
  • Odborné poradenstvo, výber materiálov
  • Profesionalita našich pracovníkov, nadštandardné služby
  • 24 hodinový servis